dr. Adhyatma Sarodja, Sp.M

Jadwal Praktik:

Rabu: 17.00 – 22.00

Kamis: 17.00 – 22.00

Jum’at: 18.00 – 22.00